Algemene voorwaarden

Oostersemeubelen.nl is lid van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). De algemene voorwaarden van het CBW zijn daardoor automatisch van kracht. Aanvullend hierop gelden de algemene voorwaarden van Oostersemeubelen.nl welke hieronder zijn opgenomen. Door artikelen te bestellen bij Oostersemeubelen.nl heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden en de  algemene voorwaarden van CBW akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Oostersemeubelen.nl hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door Oostersemeubelen.nl vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan Oostersemeubelen.nl gemeld te worden.

Levertijden

De levertijden van de artikelen worden aangegeven op de website, dit zijn allemaal circa levertijden. Wanneer de door u bestelde producten bij Oostersemeubelen.nl in het centraal magazijn binnen zijn, neemt Oostersemeubelen.nl of de transportdienst telefonisch contact met u op om een leveringsafspraak te maken. Uw bestelling, mits op voorraad, wordt binnen binnen 30 dagen bij u bezorgd, tenzij anders overeengekomen. U kunt te allen tijde contact opnemen met Oostersemeubelen.nl om u te laten informeren over de levertijd van het bestelde product. Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna vermelde zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Oostersemeubelen.nl kenbaar te worden gemaakt. U kunt hiervoor het standaardformulier gebruiken. In de annulering dient u het ordernummer en het klantnummer te vermelden.

Zichttermijn 14 dagen

Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten hoogste 14 werkdagen ingaande de dag na ontvangst door of namens u, tenzij onderling anders overeengekomen. Tijdens de zichttermijn heeft u de mogelijkheid om zonder enige verplichting uwerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. De hierboven omschreven regeling geldt enkel en alleen voor de producten waar geen enkele beschadiging waar te nemen is. Na retourontvangst bij Oostersemeubelen.nl zal het product geïnspecteerd worden door een van onze medewerkers. Bij geen enkele beschadiging zal het gehele aankoopbedrag met aftrek van de gemaakte retour vervoerskosten binnen 14 werkdagen aan u worden overgemaakt. Wanneer na inspectie blijkt dat er beschadigingen aan het geretourneerde product te vinden zijn, zal in overleg met een onafhankelijke deskundige het retourbedrag bepaald worden. Dit zal schriftelijk aan u kenbaar worden gemaakt. Wanneer u hiermee akkoord gaat zal het bedrag binnen 14 werkdagen worden overgemaakt. Gaat u niet akkoord met het bepaalde retourbedrag dan blijft u eigenaar van het product en kan het product binnen een termijn van 14 werkdagen afgehaald worden bij het magazijn van Oostersemeubelen.nl. LET OP: De zichttermijn van 14 werkdagen geldt niet op meubelen die speciaal voor u op maat zijn gemaakt.

Werking en eigenschappen van teakhout

Teakhout is een natuurproduct en gevoelig voor luchtvochtigheid en temperatuurverschillen. Indien u er voor zorgt dat in uw huis de juiste luchtvochtigheid heerst, kan het werken van het hout tot een minimum worden beperkt. Mocht u van mening zijn dat de luchtvochtigheid in uw huis aan de lage kant is, is het aan te bevelen een hygrometer aan te schaffen. Met dit apparaat kunt u de luchtvochtigheid meten (70 of hoger is aan te bevelen). Met een luchtbevochtiger kunt u een te lage luchtvochtigheid verhogen. Voor eventuele werkingen van het hout kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
Blank teakhouten meubelen zijn onbehandeld en kunnen kleurstof afgeven aan o.a. muren, gordijnen, vloerbedekking en kleding wanneer deze langdurig in direct contact staan met de meubelen. Voor de schade die dit veroorzaakt kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Privacy

Uw persoonsgegevens zijn bij het doen van uw bestelling opgenomen in het klantenbestand van Oostersemeubelen.nl. Deze gegevens worden eventueel gebruikt om u in de toekomst te informeren over onze aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail info@oostersemeubelen.nl of via ons telefoonnummer 0412-631530. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U hebt te allen tijde recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan Oostersemeubelen.nl, afdeling klantenservice, Rijnstraat 18, 5347 KL Oss.